Qendra e Trajnimit për arsim ndërkulturor

Qendra e Trajnimit për arsim ndërkulturor

Qendra për Trajnim NDC Shkup ofron trajnim teorik dhe praktik mbi edukimin ndërkulturor dhe Modelin Nansen (ENNM), si dhe është e përkushtuar në mundësojë zhvillim personal dhe profesional të stafit edukativo-arsimor në vend dhe në rajon.

Qendra e Trajnimit për arsim ndërkulturor

Qendra për trajnim është themeluar në vitin 2012 në partneritet me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa nga viti 2013 ka lidhur partneritet edhe me Këshillin për arsim të integruar të Irlandës së Veriut.

Duke shfrytëzuar përvojën shumëvjeçare në zhvillimin dhe zbatimin e iniciativave të ndryshme arsimore ndërkulturore, ekipi i Qendrës për Dialog Nansen Shkup në partneritet me ekspertët dhe institucionet relevante ka krijuar më shumë programe trajnimi të përqendruara në interkulturalizmin si koncept dhe qasje në sferën edukativo-arsimore.

Për të mundësuar programe dhe trajnime më të mira të zhvillimit profesional, Qendra angazhon trajnues vendorë dhe ndërkombëtarë me përvojë shumëvjeçare në fushën e arsimit të integruar, atë ndërkulturor, gjegjësisht zhvillimit profesional të arsimtarëve. Trajnimet në Qendër realizohen përmes 60% të përmbajtjeve teorike dhe 40% të punës praktike.

Projekti i Arsimit Ndërkulturor i Modelit Nansen dhe Qendra e Trajnimit mbështeten financiarisht nga Ministria e Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Norvegjisë.

10 vjet Qendra e Trajnimit për arsim ndërkulturor

 

Qendra për trajnim e QDN Shkup vazhdimisht përpiqet të jetë burim dhe thesar i pashtershëm i potencialit të jashtëzakonshëm kreativ, transparencës, bashkëpunimit, besimit, respektit dhe zhvillimit.

Jemi krenarë dhe sinqerisht i falënderojmë të gjithë mësimdhënësit, bashkëpunëtorët dhe ligjeruesit tanë, që janë pjesë e transformimit dhe rrugëtimit ndërkulturor.

Lajme nga qendra e trajnimit

Следете нѐ на facebook

Trajnim „Me lojë dhe ndërveprim deri tek një atmosferë të këndshme në klasë”

3 prill 2023
 

Në datat 10, 17, 24 dhe 31 mars u realizua me sukses trajnimi me temë: „Me lojë dhe ndërveprim deri tek një atmosferë të këndshme në klasë” me katër grupe të...

Përfundoi me sukses Moduli A

3 prill 2023
 

Cikli i trajnimeve nga Moduli A përfundoi me sukses me ndarjen e certifikatave për studentët e Fakultetit Pedagogjik Shën Kliment Ohridski Shkup.

Trajnim me studentët

6 mars 2023
 

Si rezultat i bashkëpunimit shumëvjeçar ndërmjet QDN Shkup dhe Fakultetit Pedagogjik “Shën Kliment Ohridski”, Shkup, filloi trajnimin nga Moduli A edhe për një grup studentësh. Punëtoria e...

+650

TRAJNIME
DHE LIGJËRATA

+100

GRUPE
TË PJESËMARRËSVE

+1600

STUDENTË, MËSIMDHËNËS DHE
BASHKËPUNËTORË PROFESIONAL