Nansen Diyalog Merkezi Üsküp’e bağlı, Kültürlerarası Eğitim için Eğitim Merkezi, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı (EBB) ve Kuzey İrlanda Entegre Eğitim Konseyinin (NİCİE) ortaklığı ile duyuru yayınlamaktadır:

 

Tek toplum ve kültürlerarasılığa doğru yaklaşımını geliştirme için Ulusal Stratejisi bölümü olan

“KÜLTÜRLERARASI EĞİTİM” ÇALIŞTAYILARINA BURSLU KATILIM İÇİN AÇIK İLAN

 

EĞİTİM İÇERİĞİ VE YAPISI HAKKINDA TEMEL BİLGİLER:

Eğitim aşağıda sunulan temaları içermektedir:

 

EĞİTİMLER HAKKINDA BİLGİLER:

 • Eğitimler, tüm ilköğretim ve lise okullarında çalışan öğretmen ve rehberlik bölümü çalışanlarına yöneliktir.
 • Eğitim, 6 birer günlük eğitim çalıştayları içermektedir ve fiziksel olarak gerçekleştirilecektir.  (epidemiyolojik durumu ve yönlendirmeleri dikkate alarak)
 • Eğitimler iki dilli/üç dilli gerçekleşmektedir (Makedonca/Arnavutça/Türkçe).
 • Eğitimler, kültürlerarası eğitim alanında uzman yerel ve uluslararası eğitimciler tarafından gerçekleştirilecektir.
 • Eğitimin yapısı ve özellikleri: küçük gruplarda çalışma, grup tartışması, gösteri, probleme dayalı öğrenme ve rol yaparak/oyun ile öğrenme özellikleri taşımaktadır.
 • Her katılımcının, burslu olarak eğitimlere katılımı şunları içermektedir: eğitimlere ulaşım masrafların karşılanması, yemek, eğitimciler, çalışma materyaller, çalışma alanını vb. özellikleri içermektedir.
 • Eğitimlere katılım ve başvuru formların doldurmak isteyen katılımcılar, bireysel bir şekilde başvuru formlarını doldurması gerekmektedir.
 • Başvuru yerleri sınırlıdır, bundan dolayı ilk başvuru formlarını dolduranların öncülüğü olacağını bildirmek isteriz.
 • Eğitimlere başvuru aşağıdaki bağlantıdan doldurulabilir: https://tcnmie.org/basvur
 • Son başvuru tarihi 22.04.2022. saat 12:00 kadardır. Son başvuru tarihinden sonra gönderilen başvuru formları ve yetersiz doldurulmuş başvuru formları göz önünde bulundurulmayacaktır.
 • Ek gerekli ve daha fazla bilgiler için bize bu adresten ulaşabilirsiniz: contact@tcnmie.org