Реализирана последната обука од Модул А

Реализирана последната обука од Модул А

Со предавањето на професорот  Стајнер Брин, успешно е завршен циклус од 6 работилници од Модул А. Преку 50 наставници, стручни соработници и воспитувачи активно партиципираа на обуките посветени на интеркултурното образование.