Доделени сертификати за завршен Модул Б

Доделени сертификати за завршен Модул Б

Со предавањето на проф. д-р Огнен Спасовски на тема Позитивно образование, успешно заврши циклусот на обуки од Модул Б и беа доделени сертификати за две групи на учесници.