Обука со студенти

Обука со студенти

Како резултат на повеќегодишна соработка помеѓу НДЦ Скопје и педагошки факултет „Св. Климент Охридски“, Скопје, започна обука од Модул А за уште една група на студенти. Првата работилница ја нагласи важноста на интеркултурното образование како педагошка тенденција.