Напредно ниво на обука, 5-та Група – Предавања со локални експерти

Напредно ниво на обука,  5-та Група – Предавања со локални експерти

На 18 февруари, 2015 година, учесниците од 5-та група присуствуваа на предавањето подготвено од проф. д-р. Флорина Шеху како дел од напредното ниво на обука за интегрирано образование при Тренинг центарот на НДЦ Скопје. Темата на предавањето беше „ Дизајн на мултикултурен училиштен простор„