Пет нови групи на учесници започнаа со основно ниво на обука за интегрирано образование

Пет нови групи на учесници започнаа со основно ниво на обука за интегрирано образование

Во текот на месец септември 2017 г. во рамки на Тренинг центарот при НДЦ Скопје процесот на обука го започнаа пет нови групи на учесници односно групите 19, 20, 21, 22, и 23. Новите групи на учесници во основното ниво на обука ги сочинуваат наставници од училиштата коишто се избрани за имплементација на Концепцијата за интеркултурно образование: ОУ „Толи Зордумис“, Куманово, ОУ „Гоце Делчев“, Битола, ОУ „Братство единство“, Дебар, ССУГС „Браќа Миладиновци“, Скопје, ОУ „Братство- Миѓени“, Тетово, ОУ „8-ми септември“ и ОУ „Аврам Пишевски“, Скопје.