Обука 4-11 Декември 2018, групи 19, 20, 21

Обука 4-11 Декември 2018, групи 19, 20, 21

Во периодот од 4. до 11. декември 2018. година, групите 19., 20. и 21. од напредното ниво на обука на Нансен моделот за интеркултурно образование, во просториите на Тренинг центарот на НДЦ Скопје, беше реализирана четвртата работилница од страна на проф. д-р. Елена Ачковска-Лешковска, од Институтот за психологија при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје. Тема на работилницата беше: "Безбедно социо-емоционално опкружување во училиште", која беше проследена со разни активности и дискусии преку кои наставниците имаа можност да ги споделат своите искуства.