Kontakte

Qendra e Trajnimit për arsim ndërkulturor

rr. Bagdadska nr. 36-5/5, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel.: +389 (0) 2 3209 905

Email: contact@tcie.mk