Завршување на обуката од Модул Б со групата од Косово

На 31.08.2021 година, се реализираше последната обука од Модул Б за учесниците од Косово. Обуката беше плод на соработката помеѓу НДЦ Скопје и Мисијата на ОБСЕ во Косово. На учесниците им беа доделени сертификати за успешно завршување на Модулот Б.