Започна основното ниво на обука за четвртата група на наставници

На 13 ноември, 2013 година, започна основното ниво на обука за интегрирано образование со четвртата група на учесници во рамките на Тренинг центарот- Нансен модел за интегрирано образование. Групата е составена од наставници и професори коишто се добитници на делумните стипендии доделени од страна на НДЦ Скопје и коишто доаѓаат од повеќе градови низ Република Македонија: Скопје, Тетово, Охрид, Струга, Куманово, Крушево, Прилеп, Велес и општина Карбинци.

Основното ниво на обука за интегрирано образование се состои од теоретски и практичен дел како и предавања од локални и меѓународни експерти од полето на интегрираното образование, односно од следните активости:

  • Теоретски обуки и работилници – 5 модули,
  • Практични обуки во Нансен модел училиштата – 2 модули,
  • Предавања со локални експерти – 2 модули,
  • Практична реализација на интегрирани воннаставни активности – 1 модул,
  • Конференција за интегрирано образование со меѓународни експерти – 4 модули.