Започнa обуката од Модул А со учесници од Косово

Започнa обуката од Модул А со учесниците од Косово, во соработка со мисијата на ОБСЕ Косово.