НДЦ Скопје во соработка со ОБСЕ, започна обука од Модул Б со учесници од Косово

Започна обуката од Модул Б со учесниците од Косово која е плод на соработката помеѓу НДЦ Скопје и Мисијата на ОБСЕ во Косово.