Обуката за студенти од Модул А заврши со предавање од проф. Стајнер Брин

Проф. Стајнер Брин, основачот на мрежата Нансен на Балканот, ја реалираше последната обука од Модул А со студентите од Институтот за психологија, Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет и Балканскиот меѓународен универзитет.