Работилници за реализатори на НМИО и проектни активности

Во периодот март-мај 2018 година реализаторите на НМИО воннаставните и проектните активности, во рамките на Тренинг Центарот на НДЦ Скопје, присуствуваа на работилници реализирани од страна на проф. д-р Хана Салиу, од Филозофскиот Факултет, при Тетовскиот Универзитет. Работилниците беа составени од различни активности и дискусии на следните теми: „Емпатијата како предуслов за здрава комуникација” и „Потребата за развој на критичкото мислење во мултикултурните општества”.