Новости

Сертификати за завршен Модул Б

Со предавањето на проф. д-р Огнен Спасовски на тема Позитивно образование, успешно заврши циклусот на обуки од Модул Б и беа доделени сертификати за две групи на учесници.…
Автор : NDC Skopje | Новости
Повеќе

Реализирана третата работилница од Модул Б

„Форми, методи и средства за следење, проверување и оценување на постигањата на учениците” беше темата на третата работилница од обуките на Модул Б, реализирана од страна на проф. д-р Вера Стојановска за две групи на наставници.…
Автор : NDC Skopje | Новости
Повеќе

Реализирана последната обука од Модул А

Со предавањето на професорот  Стајнер Брин, успешно е завршен циклус од 6 работилници од Модул А. Преку 50 наставници, стручни соработници и воспитувачи активно партиципираа на обуките посветени на интеркултурното образование.…
Автор : NDC Skopje | Новости
Повеќе

Реализирана петтата работилница од Модул А

Петтата работилница на тема: Позитивно образование беше успешно реализирана од страна на проф. д-р Огнен Спасовски, за пет групи на наставници од Модул А. Повеќе аспекти на позитивно образование и важноста на истото во секојдневниот училиштен живот беа…
Автор : NDC Skopje | Новости
Повеќе

Успешно реализирана втората работилница од Модул Б

Втората работилница од Модул Б на тема „Интеркултурни воспитно-образовни пристапи“ беше успешно реализирана од страна на проф. д-р Сузана Миовска – Спасева за две групи на наставници. Работилниците ги обележа богата, плодна и конструктивна дискусија и соработка.…
Автор : NDC Skopje | Новости
Повеќе

Успешно реализирана првата работилница од Модул Б

На тема „Негување на безбедна училишна клима”, беше реализирана првата обука од Модул Б за две групи на наставници...
Автор : NDC Skopje | Новости
Повеќе

Третата работилница од Модул А за пет групи учесници

„Надминување на стереотипите и предрасудите во училишните средини" е трета тема содржана во програмата за обуки од Модул А.
Автор : NDC Skopje | Новости
Повеќе

Успешно спроведена првата работилница од Модул А

Во текот на месец мај, Тренинг центарот при НДЦ Скопје успешно ја спроведе првата работилница од Модулот А за пет различни групи на наставници.
Автор : NDC Skopje | Новости
Повеќе