Новости

Успешно реализирана првата работилница од Модул Б

На тема „Негување на безбедна училишна клима”, беше реализирана првата обука од Модул Б за две групи на наставници...
Автор : NDC Skopje | Новости
Повеќе

Третата работилница од Модул А за пет групи учесници

„Надминување на стереотипите и предрасудите во училишните средини" е трета тема содржана во програмата за обуки од Модул А.
Автор : NDC Skopje | Новости
Повеќе

Успешно спроведена првата работилница од Модул А

Во текот на месец мај, Тренинг центарот при НДЦ Скопје успешно ја спроведе првата работилница од Модулот А за пет различни групи на наставници.
Автор : NDC Skopje | Новости
Повеќе

Нов циклус на обуки од Модул А за наставници

На 12 мај 2022, Тренинг центарот на НДЦ Скопје започна со новиот циклус на обуки од Модулот А. Овој циклус ќе го посетуваат 5 групи наставници.
Автор : NDC Skopje | Новости
Повеќе

Четврта обука од Модул Б со Лин Џонстон

На тема „Непристрасен приод во образованието” беше реализирана четвртата работилница за две групи на наставници од страна на д-р Лин Џонстон.
Автор : NDC Skopje | Новости
Повеќе

Третата работилница од Модул Ц беше успешно реализирана

Третата работилница од обуката од Модул Ц е успешно реализирана од страна на проф. д-р Огнен Спасовски. Истата беше фокусирана на комплексната тема инклузивното образование.…
Автор : NDC Skopje | Новости
Повеќе

Третата работилница од Модул Б беше успешно спроведена

„Форми, методи и средства за следење, проверување и оценување на постигањата на учениците” беше темата на третата работилница од обуките...
Автор : NDC Skopje | Новости
Повеќе

Нов циклус на обуки од Модул А за студенти

Предизвици на интеркултурното образование беше темата на првата работилница од обуките од Модул А. Во работилницата учествуваа студенти...
Автор : NDC Skopje | Новости
Повеќе