НДЦ Скопје во работна посета на Северна Ирска

Во периодот од 28.5.2013 до 1.6.2013 година, на покана од Советот за Интергрирано Образование на Северна Ирска (NICIE) дел од тимот на НДЦ Скопје составен од Сашо Стојковски – извршен директор, Ветон Зеколи – проект менаџер, Сонај Билал и Аница Оносимоска – проект координатори како и членот на управниот одбор на НДЦ – Скопје Ингун Скурдал (Ingunn Skurdal) беа на посета на Северна Ирска.

Целта на посетата беше размена на позитивни искуства и практики на полето на интегрирано образование во Северна Ирска и Р. Македонија, како и унапредување на понатамошната соработка.
За време на престојот беше реализирана работна средба со извршниот директор на NICIE Норин Кемпбел (Noreen Campbell) како и целокупниот тим, коишто ја претставија мисијата и визијата на својата организација од каде што произлегоа и заеднички идни активности коишто ќе доведат до продлабочување на соработката меѓу НДЦ Скопје и NICIE.

НДЦ Скопје, достигнувањата на полето на интегрирано образование, развојниот пат на Нансен моделот за интегрирано образование како и активностите во рамките на Тренинг центарот имаше можност да ги изнесе преку едночасовна презентација во Queen’s Универзитетот во Белфаст. На презентациите присуствуваа релевантни гости меѓу кои и основачи и подржувачи на идејата за интегрирано образование во Северна Ирска, универзитетски професори, директори на интегрирани училишта, претставници на министерството за образование и медиумите.

Излагањата на претставниците од НДЦ предизвикаа голем интерес кај присутните што придонесе до поставување на голем број прашања и развој на конструктивна дискусија. За актуелната состојба на полето на интегрирано образование во Р. Македонија како и за заложбите на НДЦ Скопје, со свое видување, позитивни коментари и поддршка се приклучи и Клери Мекглин (Claire McGlynn), професорка во Queen’s Универзитетот во Белфаст.

Тимот на НДЦ Скопје имаше можност да посети три интегрирани училишта: интегрирано основно училиште Rowandale – последно вклучено во процесот на интеграција, Hazelwood интегрирано основно училиште – второ интегрирано училиште во С. Ирска и Crumlin интегрирано основно училиште – училиште кое е трансформирано од протестантско во интегрирано, непосредно се воочи процесот на интеграција во практика, организацијата на наставата како и предизвиците со кои се соочуваат самите училишта.

Заедничките допирни точки на НДЦ Скопје и NICIE ќе послужат како основа за понатамошна соработка и размена на искуства. Тимот на НДЦ Скопје од Северна Ирска се врати со големи импресии и нови идеи кои ќе бидат применети во понатамошното работење на НДЦ Скопје во сферата на интегрираното образование.

Голема благодарност до претставниците на NICIE за топлиот прием и што ни дадоа можност да се запознаеме подобро со нивната работа која е од големо значење за развојот на интегрираното образование во Северна Ирска како и во нашата земја.