Меѓународен тим на обучувачи и експерти

м-р Клиодна Скот-Вилс

Совет за интегрирано образование на Северна Ирска

Белфаст, Северна Ирска

проф. д-р Стеинар Брин

Нансен Академија

Лилехамер, Норвешка

м-р Паула Меклвејн

Совет за интегрирано образование на Северна Ирска

Белфаст, Северна Ирска

проф. д-р Инге Ајдсваг

Нансен Академија

Лилехамер, Норвешка

д-р Лин Џонстон

Совет за интегрирано образование на Северна Ирска

Белфаст, Северна Ирска

проф. д-р Зви Бекерман

Универзитет Хебреј

Ерусалим, Израел

Локален тим на обучувачи

проф. д-р Елена Ачковска Лешковска

Институт за психологија, Филозофски факултет

Скопје, Македонија

проф. д-р Сузана Миовска-Спасева

Институт за педагогија, Филозофски факултет

Скопје, Македонија

проф. д-р Хана Салиу

Катедра за Психологија, Филозофски факултет

Тетово, Македонија

проф. д-р Огнен Спасовски

Институт за психологија, Филозофски факултет

Скопје, Македонија

проф. д-р Вера Стојановска

Институт за педагогија, Филозофски факултет

Скопје, Македонија

д-р Билјана Крстеска- Папиќ

Тим за едукација, обука и развој – НДЦ Скопје

Скопје, Македонија

д-р Осман Емин

Тим за едукација, обука и развој – НДЦ Скопје

Скопје, Македонија

м-р Сонај Билал

Тим за едукација, обука и развој – НДЦ Скопје

Скопје, Македонија