Обука 21-25 Јануари, 2019 групи 19, 20, 21

Од 21. јануари до 25. јануари 2019. година, во Тренинг центарот на НДЦ Скопје, се одржа петтата работилница од напредно ниво на обука на Нансен моделот за интеркултурно образование за групите 19., 20. и 21. од исто ниво. Темата на петтата работилница беше “Интеркултурни пристапи во образовниот процес” и беше реализирана од проф. д-р. Сузана Миовска Спасева од Институтот за педагогија при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје. Во текот на оваа работилница наставниците имаа можност да бидат дел од различни активности и да разменуваат мислења за интеркултурните пристапи во образовниот процес.