Предавања со локални експерти- Основно ниво, Група 11