Работилница за наставници од третото ниво на обука

На 2. и 16. Април 2019. година, во Тренинг Центарот на НДЦ Скопје се одржа работилница на тема “Инклузивно образование”, реализирана од страна на проф. д-р Oгнен Спасовски од Институтот за Психологија при Филозофски Факултет на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Скопје.  Работилницата беше намената за наставниците од третото ниво на обука од модел и проект училиштата вклучени во реализација на Нансен модел за интеркултурно образование.