Новости од тренинг центарот

Напредно ниво на обука, 5-та Група – Предавања со локални експерти

19 Март 2015

На 18 февруари, 2015 година, учесниците од 5-та група присуствуваа на предавањето подготвено од проф. д-р. Флорина Шеху како дел од напредното ниво на обука за интегрирано образование при Тренинг центарот на НДЦ Скопје. Темата на предавањето беше „ Дизајн на мултикултурен...

Успешно реализирана програма за директорите на училиштата за Група 1

19 Март 2015

На 21 февруари, 2015 год. директорите на училиштата вклучени во програмата за обука на директори при Тренинг центарот на НДЦ Скопје присуствуваа на последниот тренинг модул предвиден во програмата за обука. Обуката беше спроведена од страна на г-дин Јашар Касами, просветен...

Започна процесот на обука за наставниците од средните стручни училишта

19 Март 2015

На 12 март 2015 година започна процесот на обука за учесниците од Група 11 во рамките на основното ниво на обука за интегрирано образование при Тренинг центарот на НДЦ Скопје. 11-та група е составена од наставници кои доаѓаат од пет средни стручни училишта вклучени во проектот...

Заеднички проект со НДЦ Мостар- реализација на третата и четвртата работилница

6 Февруари 2015

Во периодот 27- 28 март, 2015 година, менаџерот на Тренинг центарот при НДЦ Скопје, Биљана Крстеска- Папиќ ја реализираше третата и четвртата работилница од основното ниво на обука за интегрирано образование наменето за 16 наставници и директори на училиштата од Босна и...

Предавања: Европски и меѓународни концепти за интегрирано образование и меѓукултурен дијалог

26 Ноември 2014

На 21 ноември 2014 год. во просториите на Еу инфо центарот во Скопје, учесниците од 5, 6 и 7-ма група во рамките на Тренинг центарот при НДЦ Скопје имаа можноста да научат повеќе за развојот на интегрираното образование во Северна Ирска како и на меѓународно, исто така и да добијат...

Започна процесот на обука за учесниците од седмата група

10 Ноември 2014

На 30 октомври 2014 започна процесот на обука за наставниците од 7-ма група кои се учесници на основното ниво за обука во интегрирано образование при Тренинг центарот на НДЦ Скопје. На учесниците им се обрати извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, менаџерот на Тренинг...

Започна програма за напредно ниво на обука за петтата група учесници

6 Ноември 2014

На 22 октомври 2014, петтата група на учесници започна со напредното ниво на oбука за интегрирано образованите. Петтата група успешно го заврши основното ниво на обуката и продолжува со развивање на своите вештини и компетенции во областа на интегрираното образование во...

Наскоро започнува реализацијата на програмата „Тренинг за тренери“

5 Јули 2014

Креирањето на Програма Тренинг за тренери произлезе како иницијатива која има за цел надградување на знаења, усовршување на вештини и компетенции на сите образовни профили на учесници во обуките од основно и напредно ниво (за Нансен модел за интегрирано образование) кои...

Учесниците од 3 и 4 група учествуваа на предавањата со локални експерти

24 Јуни 2014

На 17 и 23 јуни, 2014 г. учесниците од 3 и 4 група во рамките на Тренинг центарот при НДЦ Скопје присуствуваа на обуките со локалните експерти организирани во склоп на основното ниво на обука за интегрирано образование. На 17 јуни 2014 г. учесниците од 3 и 4 група присуствуваа на предавањето реализирано од...

Реализирана првата обука од програмата за директори

23 Јуни 2014

На 18 јуни 2014 г. во рамките на Тренинг центарот- Нансен модел за интегрирано образование беше реализирана првата обука од програмата за директори.  Тема на првата обука наменета за директорите од основните и средните училишта беше “Проектен менаџмент во мултиетнички основни и средни...

НДЦ Скопје наскоро започнува со реализација на програмата за училишни директори

5 Јуни 2014

Нансен тренинг центарот за интегрирано образование креираше програма наменета за директори на мултиетнички основни и средни училишта, структурирана со цел да го овозможи запознавање на училишните директори со развојот, концептот и идејата за интегрираното образование,...

Основно ниво на обука- практична реализација на Нансен моделот за интегрирано образование

23 Април 2014

Во текот на месеците април и мај 2014 г. учесниците на основното ниво на обука за интегрирано образование од група 3 и 4 ќе реализираат интегрирани воннаставни активности според Нансен моделот за интегрирано образование. Наставниците ќе имаат прилика практично да ги применат теоретските знаења...