Новости од тренинг центарот

3 и 4 група на учесници успешно го проследија практичниот дел од обуката

23 Април 2014

На 28 февруари, 2014 г. учесниците од 3 и 4 група учествуваа на практичните модули предвидени во основното ниво на обука за интегрирано образование. Наставниците присуствуваа на интегрираните воннаставни активности организирани во првото интегрирано основно и првото интегрирано средно училиште...

Успешно заокружен теоретскиот дел од обуката за 3 и 4 група учесници

23 Април 2014

На 17 февруари 2014 г. учесниците од третата и четвртата група го завршија теоретскиот дел од основното ниво на обука за интегрирано образование. Теоретскиот дел беше составен од пет тематски подрачја обработени преку петте работилници организирани и реализирани од страна на тимот за едукација,...

НДЦ Скопје го објави третиот практикум за реализатори на НМИО насловен „Форми на соработка со родителите“

23 Април 2014

На 18 февруари 2014 г. НДЦ Скопје го објави третиот практикум за наставници посветен на соработката со родителите во рамките на училиштата.

Целта на овој практикум е да понуди повеќе практични совети, насоки, препораки, предлози за развивање конструктивна...

Започна основното ниво на обука за петтата група на учесници

23 Април 2014

На 15 јануари, 2014 г. Нансен дијалог центар Скопје преку „Програмата за градење капацитети“ при Министерството за образование и наука на Р. Македонија финансиски поддржана од МНР на Кралството Норвешка објави отворен повик за доделување на 20 стипендии за наставници,...

Имплементација на напредниот пакет на обука за интегрирано образование

7 Февруари 2014

Во периодот септември- декември, 2013 г. наставниците од првата и втората група го завршија напредното ниво на обука за интегрирано образование во рамките на Тренинг центарот при НДЦ Скопје.  Целите на напредното ниво на обука се следните:

  • Запознавање со концептот и идејата за...

Првата генерација на наставници успешно го заврши напредното ниво на обука при Тренинг центарот на НДЦ Скопје

7 Февруари 2014

На 15 декември, 2013 година, во текот на вториот ден на меѓународната конференција за интегрирано образование, на 33 учесника им беа доделени сертификати за успешно завршување на напредното ниво на обука. Сертификатите им беа доделени на наставниците од страна на менаџерот за едукација обука и...

НДЦ Скопје во студиска посета на Северна Ирска

1 Февруари 2014

Во периодот од 18-22 ноември, 2013 година, извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски заедно со менаџерот за едукација, обука и развој, Билјана Крстеска- Папиќ и координаторот за едукација Сонај Билал учествуваа на студиската програма во Белфаст организирана од страна на...

Втора меѓународна конференција за интегрирано образование „Интегрирано образование - тренд, тенденција и потреба“

16 Декември 2013

Втората  меѓународна конференција посветена на интегрираното образование  е организирана со цел да изврши позитивно влијание врз надградувањето на знаењата, зајакнување на капацитетите и усовршувањето на вештините на наставниот кадар  од основното и средното образование кои се во...

Реализирани предавања во рамки на напредното ниво на обука за 1 и 2 група наставници

30 Ноември 2013

На 26 ноември, 2013 година, во просториите на Тренинг центарот- Нансен модел за интегрирано образование наставниците од 1 и 2 група продолжија со напредното ниво на обука и присутвуваа на предавањата реализирани од универзитетски професори. Првото предавање беше реализирано од...

Започна основното ниво на обука за четвртата група на наставници

26 Ноември 2013

На 13 ноември, 2013 година, започна основното ниво на обука за интегрирано образование со четвртата група на учесници во рамките на Тренинг центарот- Нансен модел за интегрирано образование. Групата е составена од наставници и професори коишто се добитници на делумните стипендии доделени од...

Свечено доделување на сертификати за завршено основно ниво на обука

30 Октомври 2013

На 26 октомври, 2013 год. НДЦ Скопје организираше свечен настан за доделување на сертификати за две групи на наставници коишто успешно го завршија основното ниво на обука во рамките на Тренинг центарот- Нансен модел за интегриранио образование.

Во текот на...

Објавен е вториот Практикум за реализатори на НМИО

16 Октомври 2013

На 10 октомври, 2013 година, Нансен Дијалог Центар Скопје го објави вториот Практикум за реализатори на НМИО со наслов „Мултикултурен дизајн на училиштето“.

Целта на овој Практикум е да се понудат различни содржини на сите непосредни реализатори на Нансен...