Новости од тренинг центарот

Започна напредниот циклус на обуки за НМИО

24 Септември 2013

На 12 и 19 септември, 2013 беа релизирани првите работилници од напредниот пакет обуки за Нансен модел за интегрирано образование.

Напредниот циклус на обуки, паралелно се реализира за две категории на учесници, т.е. првата група наставници-реализатори на...

Објавен првиот Практикум за реализатори на НМИО

24 Септември 2013

Тимот за едукација обука и развој започна со креирање на пет практикуми како подршка за сите наставници- реализатори на НМИО во процесот на непосредна реализација на воннаставните активности. Практикумите ќе бидат во тесна корелација со тематските подрачја од годишните...

Делегација од Република Турција во посета на НДЦ Скопје

28 Јули 2013

На 9 јули 2013 год.  делегација составена од советници при Владата на Р. Турција, универзитетски професори, претставници на образовни институции и организации, оствари средба со тимот на Нансен дијалог центар Скопје во просториите на Тренинг-центарот за НМИО.

Работилница со втората група наставници- учесници на обуките за НМИО

28 Јули 2013

На 27 јуни 2013 год. тимот за едукација, обука и развој при НДЦ Скопје реализираше еднодневна работилница со втората група наставници кои ги следеа основните обуки за интегрирано образование во рамките на Тренинг центарот при НДЦ Скопје. Целта на работилницата беше осврт и...

Работилница со реализатори на интегрирани воннаставни активности во Нансен модел училиштата

27 Јули 2013

На 26 јуни, 2013 год. НДЦ Скопје реализираше еднодневна работилница за наставниците кои се непосредни реализатори на интегрирани воннаставни активности во Нансен модел училиштата. Целта на работилницата беше евалуација на воннаставните активности реализирани во текот на...

Претставници на НДЦ Скопје во работна посета на Турција

27 Јули 2013

Во периодот од 17 до 20 јуни 2013 год. дел од тимот на НДЦ Скопје предводен од извршниот директор Сашо Стојковски престојуваше на работна посета на Турција со цел да се претстави работата и достигнувањата на НДЦ Скопје во полето на интегрираното образование, како и да се...

НДЦ Скопје во работна посета на Северна Ирска

27 Јули 2013

Во периодот од 28.5.2013 до 1.6.2013 година, на покана од Советот за Интергрирано Образование на Северна Ирска (NICIE) дел од тимот на НДЦ Скопје составен од Сашо Стојковски - извршен директор, Ветон Зеколи – проект менаџер, Сонај Билал и Аница Оносимоска – проект координатори како и...

Наставниците од втората група успешно ги завршија основните обуки за интегрирано образование

27 Јули 2013

Во периодот од 15 април до 1 јуни 2013 година се реализираше петтиот циклус од основниот пакет обуки за интегрирано образование. Петтиот циклус од основните обуки за интегрирано образование беше составен од два дела, односно реализација на практичен час според НМИО и полагање...

Нансен дијалог центар Скопје ја реализираше Конференцијата за интегрирано образование

27 Јули 2013

На 9-10 март 2013 година, во Скопје, Р. Македонија, Нансен дијалог центар Скопје ја организираше првата Конференција за интегрирано образование со меѓународни експерти од Норвешка и Северна Ирска. Конференцијата за интегрирано образование беше планирана и реализирана во состав...

Реализирани предавања со локални експерти за втората група наставници

27 Јули 2013

На 23 февруари, 2013 година се реализираа предавања со локани експерти во рамките на Тренинг центарот- Нансен модел за интегрирано образование. Предавањата се составен дел од основниот циклус обуки за интегрирано образование. Професорот Зоран Велковски реализираше предавање...

Реализирани практичните обуки за интегрирано образование за втората група наставници

27 Јули 2013

На 22 февруари, 2013 година беше организиран и реализиран практичниот дел од основните обуки за интегрирано образование во првото интегрирано основно и средно училиште во Прељубиште, општина Јегуновце. Практичната обука е составен дел на активностите организирани во рамките...

Конференција за интегрирано образование ќе се реализира во периодот 9-10 март, 2013 год.

27 Јули 2013

Нансен Дијалог Центар Скопје организира Конференција за интегрирано образование која е интегрален дел од Основниот циклус обуки за интегрирано образование. Две групи на наставници се во процес на завршување на основниот циклус обуки за интегрирано образование кои се...