Новости од тренинг центарот

Реализирани предавања со локални експерти за првата група и постојниот кадар на наставници и професори

27 Јули 2013

Како продолжение на основниот циклус обуки за интегрирано образование, НДЦ Скопје организираше дво-дневна сесија од предавања и обуки со универзитетски професори и предавачи. Првото предавање беше реализирано на 29 ноември 2012 година од страна Флорина Шеху -професорка на...

Реализиран практичниот дел од основните обуки за интегрирано образование со првата група наставници

27 Јули 2013

На 24 октомври 2012 година заврши реализацијата на практичниот дел од основните обуки за интегрирано образование организирани од Нансен Дијалог Центар Скопје. Практичниот дел на обуките се реализираше во училиштата кои веќе успешно ги реализираат годишните програми за интегрирани воннаставни...

Започна вториот циклус основни обуки за интегрирано образование со втората група наставници

27 Јули 2013

На 19 октомври 2012 година започна релизацијата на вториот циклус основни обуки за интегрирано образование во рамките на Тренинг центарот за интегрирано образование при НДЦ Скопје. Учесници на овој циклус обуки се наставници од основни училишта од повеќе градови и општини во...

Заврши првиот циклус теоретски обуки за интегрирано образование

27 Јули 2013

Во периодот од 22- 31 август, 2012 во рамките на Тренинг Центарот за интегрирано образование при НДЦ Скопје се реализираше теоретскиот дел од основниот пакет обуки за интегрирано образование. Обуките беа огранизирани во пет работилници кои ги опфатија сите тематски подрачја...

Започнаа првите обуки во рамките на Тренинг центарот за интегрирано образование

27 Јули 2013

На 22 август 2012 година официјално започна реализацијата на првиот циклус основни обуки за интегрирано образование во рамките на Тренинг Центраот за интегрирано образование. Обуките се огранизирани во пет работилници кои ги опфаќаат сите тематски подрачја предвидеви во...

Отворен е првиот Тренинг Центар за Интегрирано Образование при НДЦ Скопје

27 Јули 2013

На 28 јуни, 2012 година Нансен Дијалог Центар Скопје во партнерство со Министерството за образование и наука на Р. Македонија свечено го обележаа отворањето на првиот “Тренинг центар за интегрирано образование“ во Р. Македонија. На настанот присутвуваа Министерот за...