Новости од тренинг центарот

Завршување на обуките од Модул Б со студентите од Педагошкиот Факултет

27 Мај 2021

На 28.05.2021 е реализирана и петтата обука од Модул Б за студентите на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски„ на тема „Интеркултурни воспитно-образовни пристапи„. Обуката ја спроведе проф. д-р Сузана Миовска-Спасева и истата помина во позитивна и интерактивна атмосфера.

Завршување на обуките од НДЦ Скопје со студентите од Инситутот за педагогија

25 Мај 2021

На 28.05.2021 се реализираше четвртата работилница со студентите од Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет во Скопје на тема “Комуникација и соработка во мултикултурни училишни средини.

Реализирани обуки од Модул Б

19 Април 2021

Првите две обуки од Модул Б се успешно реализирани со учесниците од четири групи. Истите беа посветени на темите: Безбедна социо-емоционална училишна клима и Интеркултурни воспитно-образовни пристапи, а реализирани од страна на професорките Ачковска-Лешковска и Миовска-Спасева.

Обуката за студентите од Педагошкиот факултет во соработка со Форум ЗФД

19 Април 2021

Како резултат на успешната соработка помеѓу НДЦ Скопје и Форум ЗФД се оддржа дводневна работилница за студентите на Педагошкиот факултет, на тема „Школска медијација„. Работилницата ја одржаа обучувачките Беса Зиба и Славица Јовческа.

Втора обука од Модул Б со проф. д-р. Елена Ачковска-Лешковска

19 Април 2021

На 01.04.2021 е реализирана втората обука од Модул Б за студентите на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски, Скопје. Обуката ја спроведе проф. д-р Елена Ачковска-Лешковска на тема: Создавање и негување безбедна училишна клима, која овозможи дискусија за разновидни интеркултурни елементи во...

Обуки со студенти од неколку факултети

19 Април 2021

Во тек се обуките за зајакнување на интеркултурните знаења и компетенции на студентите од Педагошки факултет, Скопје, од Институтите за педагогија и психологија при Филозофски факултет, Скопје, како и од Интернационален Балкански Универзигтет. Студентите се вклучени во обуките од Модул А и Б,...

Трета обука од Модул Б со Лин Џонстон

16 Април 2021

Модул Б обуката се збогати со предавањето на д-р Лин Џонстон на тема „ Непристраен пристап и интегрирано образование” за четирите групи. Оваа обука е плод на соработката меѓу НДЦ Скопје и Советот за интегрирано обраование на Северна Ирска.

Online промоција на eduresurs.mk

19 Март 2021

Со задоволство би сакале да ве известиме дека на 07.04.2021. е промовирана првата интеркултурна воспитно-образовна платформа, како последен продукт на Нансен Дијалог Центар Скопје. Нансен Дијалог Центар Скопје е организација која веќе дваесет години континуирано делува во воспитно-образовната...