Новости од тренинг центарот

Реализирани практични модули за НМИО

12 Октомври 2018

Во текот на месец Септември, 2018 година наставниците кои го следат основното ниво на обука за интеркултурно образование при Тренинг центарот на НДЦ Скопје присуствуваа на практичните модули во рамки на програмата за обука за интеркултурно образование. Практичните модули за Нансен моделот...

Работилници за реализатори на НМИО и проектни активности

5 Мај 2018

Во периодот март-мај 2018 година реализаторите на НМИО воннаставните и проектните активности, во рамките на Тренинг Центарот на НДЦ Скопје, присуствуваа на работилници реализирани од страна на проф. д-р Хана Салиу, од Филозофскиот Факултет, при Тетовскиот Универзитет....

Предавања со меѓународни експерти и доделување сертификати за основно и напредно ниво на обука

21 Април 2018

На 21. април 2018 година, НДЦ Скопје организираше конференција со предавања на меѓународни експерти од сферата на интеркултурното образование, како дел од основноto ниво на обука за Нансен модел за интеркултурно образование. Паула Меклвејн од Советот за интегрирано образование...

Реализирани практични модули за НМИО

24 Март 2018

Во периодот 14-24 март, 2018 година наставниците од Група 19, 20, 21, 22, 23 кои го следат основното ниво на обука за интеркултурно образование при Тренинг центарот на НДЦ Скопје присуствуваа на практичните модули во рамки на програмата за обука за интеркултурно образование. Практичните...

Основно ниво на обука - предавања со локални експерти

12 Март 2018

Во периодот од 27 февруари до 9 март 2018 година, наставниците од петте групи (Група 19, 20, 21, 22 и 23) учесници на основното ниво на обука при Тренинг Центарот на НДЦ Скопје, присуствуваа на предавањето организирано како дел од шестата работилница од програмата за обука на тема: “Позитивно...

Пет нови групи наставици започнаа со основно ниво на обука во Нансен Тренинг центарот

5 Март 2018

26 февруари 2018 година- во текот на месец февруари 2018 година, Нансен Тренинг центарот за интеркултурно образование го одбележа отпочнувањето на процесот на обука од основно ниво за пет нови групи на наставници, Група 24, 25, 26, 27 и 28. Групите се составени од наставници кои доаѓаат од следните...

Предавања со локални ескперти во рамки на напредното ниво на обука

7 Декември 2017

Во периодот од 15 до 27, 2017 ноември, учесниците oд 14, 15, 16, 17 и 18-та група кои се вклучени во напредното ниво на обука за интегрирано образование при Тренинг Центарот на НДЦ Скопје присуствуваа на предавањето реализирано од страна на проф. д-р Елена Ачковска-Лешковска, од Институтот за Психологија...

Предавање со меѓународен експерт за учесниците од напредно ниво на обука

2 Октомври 2017

На 30 септември 2017, Тренинг центарот при НДЦ Скопје организираше предавање со истакнатиот меѓународен експерт, проф. Зви Бекерман, кој е дел од меѓународниот тим на обучувачи во рамките на Тренинг центарот за интегрирано образование.

На предавањето...

Пет нови групи на учесници започнаа со основно ниво на обука за интегрирано образование

26 Септември 2017

Во текот на месец септември 2017 г. во рамки на Тренинг центарот при НДЦ Скопје процесот на обука го започнаа пет нови групи на учесници односно групите 19, 20, 21, 22, и 23. Новите групи на учесници во основното ниво на обука ги сочинуваат наставници од училиштата коишто се избрани за...

Пет групи на учесници започнаа со напредно ниво на обука за интегрирано образование

24 Август 2017

Во текот на месец август, 2017 година, пет групи на учесници (Група 14, 15, 16, 17 и 18) кои успешно го завршија основното ниво на обука за интегрирано образование официјално го започнаа процесот на обука во рамки на напредното ниво за интегрирано образование. Наставниците успешно го...

Втората група учесници успешно го завршува специјалистичкото ниво на обука

23 Мај 2017

На 23 мај, 2017 Тренинг центарот при НДЦ Скопје го одбележа успешното завршување на специјалистичката обука за Нансен модел и приод. Учесниците од Група 2 присуствуваа на завршното предавање предвидено за овој модул на обука. По предавањето, на учесниците им се обратија...

Пет групи на учесници успешно го завршија основното ниво на обука за интегрирано образование

22 Мај 2017

Во текот на месец мај, 2017 година, пет групи на учесници (Група 14, 15, 16, 17 и 18) успешно го завршија основното ниво на обука за интегрирано образование со учество на последната обука предвидена во програмата. На учесниците им се обратија советникот на министерот за образование и...