Новости од тренинг центарот

Тренинг центарот успешно ги реализираше надградените специјалистички обуки

18 Мај 2017

На 18 мај 2017 година, учесниците во надградената специјалистичка обука за Нансен модел и приод учествуваа на последната обука предвидена во рамки на оваа програма. Предавањето беше реализирано од проф. д-р. Сузана Миовска- Спасева од Институтот за педагогија при...

Тренинг центарот го реализира вториот модул од надграденото специјалистичко ниво на обука

27 Април 2017

На 27 април 2017 г. учесниците од група 1 кои успешно ја завршија на специјалистичката обука за Нансен модел и приод, присуствуваа на вториот суб-специјалистички модул на обука реализиран од страна на проф. Енвер Абдулахи на тема „Мултикултурна настава“. Суб-специјалистичките...

Конференција: Предавања со меѓународни експерти

19 Април 2017

На 29 јануари 2016 година Нансен дијалог центар Скопје организираше конференција со предавања од меѓународни експерти на тема „Европски и меѓународни концепти за интегрирано образование и интеркулурен дијалог“. Конференцијата се одржа во просториите на Општина Чаир и беше...

Предавања со локални експерти во рамки на специјалистичката програма за Нансен модел и приод

4 Април 2017

На 19 април, во просториите на Тренинг центарот при НДЦ Скопје,  учесниците од Група 2 кои се дел од специјалистичката програма за обука за Нансен модел и приод присуствуваа на петтата обука на тема "Потребата за интеркултурно образование". Обуката беше реализирана од страна на...

Доделени сертификати за успешно завршено основното ниво на обука за Група 12 и 13

30 Март 2017

На 11 март 2017 година, учесниците од група 12 и 13 успешно го завршија основното ниво на обука во рамки на Тренинг центарот за интегрирано образование при НДЦ Скопје. Учесниците го заокружија овој циклус обуки со учество на предавањата со меѓународни експерти во рамките на...

НДЦ Скопје доби признание од НИЦИЕ

11 Март 2017

На 11 март 2017 година НДЦ Скопје имаше чест да прими признание од страна на Советот за интегрирано образование на Северна Ирска (НИЦИЕ), кое беше врачено од страна на г-ѓа Паула Mеклвејн. Признанието беше доделено за време на меѓународната конференција за интегрирано и...

Реализирани практични модули за НМИО во ООУ „Гоце Делчев“ во Гостивар

11 Март 2017

Во периодот 22-27 март, 2017 година учесниците од основното ниво на обука за интегрирано образование во Скопје при Тренинг центарот на НДЦ Скопје присуствуваа на практичните модули во рамки на програмата за обука за интегрирано образование. Практични модули за Нансен моделот за...

Надградено специјалистичко ниво на обука

11 Март 2017

На 4 април 2017 г. учесниците од група 1 кои успешно ја завршија на специјалистичката обука за Нансен модел и приод, присуствуваа на суб- специјалистичките модул на обуката реализиран од страна на Елена Ацковска-Лешковска на тема "Безбедна социо- емоционална клима во училиштата"....

НДЦ Скопје организираше меѓународна конференција на тема "Улогата и значењето на интеркултурализмот во образованието"

13 Февруари 2017

На 11 март 2017 година, Нансен дијалог центар Скопје организираше меѓународна конференција на тема ""Улогата и значењето на интеркултурализмот во образованието"". Конференцијата се одржа во Скопје, а беше организирана како дел од програмата за основно ниво на обука...

Пет нови групи на учесници започнаа со основно ниво на обука за интегрирано образование

9 Јануари 2017

Во текот на месец декември 2016 г. во рамки на Тренинг центарот при НДЦ Скопје процесот на обука го започнаа пет нови групи на учесници односно групите 14, 15, 16, 17, и 18. Новите групи на учесници во основното ниво на обука ги сочинуваат наставници од училиштата коишто се избрани за имплементација на...

Започна специјалистичката обука за Нансен модел за интегрирано образование за втората група учесници

16 Август 2016

На 25 ноември 2016 г. во просториите на Тренинг центарот, НДЦ Скопје го одбележа официјалниот почеток на специјалистичката обука за Нансен модел и приод, наменет за втората група учесници кои го започнаа процесот на обука со првото предавање на тема „Цели и задачи на интеркултурно образование“. ...

Објавен прирачник за реализатори на Нансен моделот за интегрирано образование

1 Февруари 2016

16 август, 2016 г. - Тимот за едукација обука и развој при Нансен дијалог центар Скопје во соработка со наставничките тандеми- реализатори на Нансен моделот за интегрирано образование Радица Ацевска и Мирсада Идризи од ООУ „Лирија“, Тетово, Нагихан Снопче и Габриела Мерџаноска...