Новости од тренинг центарот

Специјалистичка обука - предавање со меѓународен обучувач

11 Ноември 2015

На 6 ноември 205 година, во просториите на Тренинг центарот на НДЦ Скопје, учесниците имаа можност да присуствуваат на предавањето подготвено од страна на г-ѓа Силвија Аматуро од Регионалниот волонтерски центар Биеле од Италија. Тема на предавањето беше ""Волонтерството и...

Објавени новите Годишни програми за интегрирани воннаставни активности

10 Октомври 2015

Нансен дијалог центар Скопје ги објави новите изданија на Годишните програми за интегрирани воннаставни активности надополнети со нови содржини наменети за реализација на Нансен моделот за интегрирано образование почнувајќи од учебната 2015/2016 година. Програмите го покриваат целосниот...

Започна основното ниво на обука за третата група учесници

15 Септември 2015

На 8 ноември, 2013 год. НДЦ Скопје го одбележа започнувањето на основното ниво на обука за Нансен модел за интегрирано образование во рамките на Тренинг центарот во која ќе бидат вклучени учесниците од третата група кои се добитници на целосните стипендии за следење на основното ниво на обука....

Предавање со меѓународен експерт и обучувач и доделување на сертификати за завршенa обука

14 Септември 2015

На 11 септември 2015 година, во просториите на ЕУ Инфо Центарот во Скопје, Нансен Дијалог Центар Скопје организираше предавање со меѓународниот експерт и обучувач г-ѓа Паула Меклвејн од Фондот за интегрирано образование на Северна Ирска. Предавањето беше организирано како дел од основното ниво...

Соработка со здружението Пиколо Фјоре - студиско патување во Италија

5 Август 2015

Во периодот 24-28 јуни, 2015 г. наставничките Зујца Стојанова од ОУ „Гоце Делчев“- Конче, Нијаре Сулејмани и Ајше Љоки од ОУ „Лирија“- Тетово учествуваа во студиското патување во рамките на проектот „Ponti di Solidarieta“ организиран од страна на здружението Пиколо Фјоре во Италија и...

Истанкати тандеми на наставници за учебната 2014/ 2015 година

5 Август 2015

Еден од главните настани кои ја одбележаа оваа учебна година беше номинацијата и селекцијата на најуспешните тандеми на наставници кои се во улога на реализатори на интегрираните воннаставни активности според Нансен моделот за интегрирано образование. Истакнатите тандеми...

Доделување на сертификати за учесниците од група 10

9 Јуни 2015

На 2 јуни 2015 година на учесниците од група 10 од Столац, Прозор/Рама и Мостар им беа доделени сертификати за успешно завршено основно ниво на обука за интегрирано образование. На настанот присуствуваа министерот за образование на Херцеговина – Кантон Неретва г. Златко...

Реализација на практичните модули за учесниците од група 10

9 Јуни 2015

На 5 мај 2015 учесниците од група 10 ги следеа на практичните модули од основното ниво на обука за интегрирано образование. Практичните модули беа организирани во ОУ ,,Гоце Делчев” во Гостивар, додека интегрираната воннаставна активност ја спроведоа наставниците Габриела...

Имплементација на практични модули, реализација на НМИО за групите 6, 7, 8 и 9

9 Јуни 2015

Во периодот од 1 април до 28 мај 2015 година, Тренинг центарот при НДЦ Скопје ги организираше практичните модули од основното ниво на обука за интегрирано образование наменето за учесниците од групите 6, 7, 8 и 9. Последниот и најважен дел од практичните модули беше практичната...

Реализација на практични модули за учесниците од група 11

9 Јуни 2015

На 22 мај 2015 година учесниците од група 11 ги следеа практичните модули од основното ниво на обука за интегрирано образование. За време на практичните модули учесниците имаа прилика да присуствуваат на интегрирана билингвална воннаставна активност спроведена од Светлана...

Доделени сертификати за напредно ниво на обука за три групи на учесници

3 Мај 2015

На 29 април 2015 г. во просториите на Тренинг центарот при НДЦ Скопје, на учесниците од трета, четврта и петта група им беа доделени сертификати за успешно завршено Напредно ниво на обука за интегрирано образование. Во текот на настанот, на присутните им се обратија советникот на...

Одбележан почетокот на заедничкиот проект со НДЦ Мостар

1 Април 2015

На 6 февруари, 2015 г. беше означен почетокот на заедничкиот проект со Нансен Дијалог Центар Мостар. Проектот насловен ""Обука на наставниците за интегрирано образование"" е финансиски поддржан од Амбасадата на Кралството Норвешка во Босна и Херцеговина. НДЦ Мостар во партнерство со НДЦ Скопје...