Обучувачи

Меѓународен тим на обучувачи и експерти

м-р Клиодна Скот-Вилс
м-р Клиодна Скот-Вилс

Совет за интегрирано образование на С. Ирска

 

Белфаст, Северна Ирска

м-р Паула Меклвејн
м-р Паула Меклвејн

Совет за интегрирано образование на С. Ирска

 

Белфаст, Северна Ирска

д-р Лин Џонстон
д-р Лин Џонстон

Совет за интегрирано образование на С. Ирска

 

Белфаст, Северна Ирска

проф. д-р Стеинар Брин
проф. д-р Стеинар Брин

Нансен Академија

 

Лилехамер, Норвешка

проф. д-р Инге Ајдсваг
проф. д-р Инге Ајдсваг

Нансен Академија

 

Лилехамер, Норвешка

проф. д-р Зви Бекерман
проф. д-р Зви Бекерман

Универзитет Хебреј

 

Ерусалим, Израел

Локален тим на обучувачи

проф. д-р Елена Ачковска Лешковска
проф. д-р Елена Ачковска Лешковска

Институт за психологија, Филозофски факултет

 

Скопје, Македонија

проф. д-р Сузана Миовска-Спасева
проф. д-р Сузана Миовска-Спасева

Институт за педагогија, Филозофски факултет

 

Скопје, Македонија

проф. д-р Хана Салиу
проф. д-р Хана Салиу

Катедра за психологија, Филозофски факултет

 

Тетово, Македонија

проф. д-р Огнен Спасовски
проф. д-р Огнен Спасовски

Институт за психологија, Философски факултет

 

Скопје, Македонија

проф. д-р Вера Стојановска
проф. д-р Вера Стојановска

Институт за педагогија, Филозофски факултет

 

Скопје, Македонија

д-р Билјана Крстеска- Папиќ
д-р Билјана Крстеска- Папиќ

Тим за едукација, обука и развој – НДЦ Скопје

 

Скопје, Македонија

д-р Осман Емин
д-р Осман Емин

Тим за едукација, обука и развој – НДЦ Скопје

 

Скопје, Македонија

м-р Сонај Билал
м-р Сонај Билал

Тим за едукација, обука и развој – НДЦ Скопје

 

Скопје, Македонија