Risite

Punëtoria e parë nga Moduli B u realizua me sukses

Me temën „Kultivimi i një klime të sigurt në shkollë”, u mbajt trajnimi i parë nga Moduli B për dy grupe mësuesish...
DETAIL

Punëtoria e tretë nga Moduli A për pesë grupe pjesëmarrësish

„Tejkalimi i stereotipave dhe paragjykimeve në mjediset shkollore" është tema e tretë e përfshirë në programin e trajnimit nga Moduli A.
DETAIL

Me sukses u realizua punëtoria e parë nga Moduli A

Gjatë muajit maj Qendra për Trajnim pranë QDN Shkup realizoi me sukses punëtorinë e parë nga Moduli A për pesë grupe të ndryshme mësimdhënësish.
DETAIL

Cikël i ri i trajnimeve nga Moduli A për mësimdhënës

On May 12, 2022, the NDC Training Centre Skopje started with the new cycle of trainings from Module A. This cycle will be attended by 5 groups of teachers.
DETAIL

Trajnimi i katërt nga Moduli B me Lin Xhonston

Punëtoria e katërt për dy grupe mësuesish me temë „Qasja e paanshme në arsim” u realizua nga Dr. Lin Xhonston. Ky trajnim është rezultat i bashkëpunimit...
DETAIL

Punëtoria e tretë nga Moduli C u realizua me sukses

Punëtoria e tretë e trajnimeve nga Moduli C u realizua me sukses nga Prof. Dr. Ognen Spasovski. Fokusi ishte në temën komplekse, arsimi inkluziv.…
DETAIL

Punëtoria e tretë nga Moduli B u realizua me sukses

„Format, metodat dhe mjetet për monitorimin, kontrollimin dhe vlerësimin e arritjeve të nxënësve” ishte tema e punëtorisë së tretë nga trajnimet...
DETAIL

Cikli i ri i trajnimeve nga Moduli A për studentët

Sfidat e arsimit interkulturor ishte tema e punëtorisë së parë të trajnimeve nga Moduli A. Në punëtori morën pjesë studentë të Fakultetit Pedagogjik...
DETAIL