Filloi trajnimi i Modulit A me pjesëmarrës nga Kosova

Filloi trajnimi nga Moduli A me pjesëmarrësit nga Kosova, në bashkëpunim me misionin e OSBE-së në Kosovë.