Hapja solemne e Qndrës për trajnim për arsimim të integruar pranë QDN Shkup