Përfundimi i pjesës së tretë nga trajnimet e  Modulit A

Pjesa e tretë e trajnimeve nga Moduli A u realizuan me sukses me pjesëmarrësit  e pesë grupeve. Këto trajnime iu kushtuan temës “Stereotipet dhe paragjykimet në mjediset shkollore” dhe u realizuan nga ana e ekipit të trajnimit të Qendrës për Dialog Nansen.