QDN Shkup në bashkëpunim me OSBE, fillon trajnimin nga Moduli B me pjesëmarrës nga Kosova

Filloi trajnimi nga Moduli B me pjesëmarrësit nga Kosova, i cili është rezultat i bashkëpunimit midis QDN Shkup dhe misionit të OSBE-së në Kosovë.