Trajnim për realizuesit shumëvjeçar të Modelit Nansen për arsim interkulturor

Prof. Dr. Vera Stojanovska realizoi tre trajnime për 60 mësimdhënës të cilët janë promovues shumëvjeçar të Modelit Nansen për arsim interkulturor.

Trajnimet iu kushtuan temës: Format, metodat dhe mjetet për monitorimin, kontrollimin dhe vlerësimin e arritjeve të nxënësve.