Trajnim „Me lojë dhe ndërveprim deri tek një atmosferë të këndshme në klasë”

Trajnim  „Me lojë dhe ndërveprim deri tek një atmosferë të këndshme në klasë”

Në datat 10, 17, 24 dhe 31 mars u realizua me sukses trajnimi me temë: „Me lojë dhe ndërveprim deri tek një atmosferë të këndshme në klasë” me katër grupe të mësimdhënësve klasor dhe lëndor, edukatore parashkollore dhe bashkëpunëtorë profesionistë.